Podcasts

Gud ser med stor kärlek på oss

Viskadalskyrkan
Lars-Erik Freiman
31 October 2021

Ett i Kristus

Viskadalskyrkan
Samuel Linde
16 May 2021

Att se och bli sedd – Lukasevangeliet 18:31-19:10

Viskadalskyrkan
Samuel Linde
21 March 2021

Skapande ord – Lukasevangeliet 7:1-10

Viskadalskyrkan
Samuel Linde
07 February 2021

Varseblivningens mirakel – Lukasevangeliet 5:1-11

Viskadalskyrkan
Samuel Linde
24 January 2021

De sjuttiotvå sänds ut – Om relationer som missionsmetod –

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
24 May 2020

Kraften i en enkel bön och lovsång

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
02 February 2020

Moses och den brinnande busken

Viskadalskyrkan
Samuel & Lotta Björling
29 September 2019

Q&A – Predikan utifrån frågor – Del 2

Viskadalskyrkan
Samuel Linde
25 August 2019

Q&A – Predikan utifrån frågor – Del 1

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
18 August 2019

Jesus mättar 5000 och går på vattnet

Viskadalskyrkan
Samuel Linde
24 February 2019

Josua – Beslutet och viljan att tjäna Herren

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
14 October 2018

Josef – Herren var med Josef och Herren är med dig

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
23 September 2018

Abraham – Kallad till välsignelse

Viskadalskyrkan
Samuel Linde
16 September 2018

Gör allt för att din stad ska blomstra.

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
03 June 2018

Gud talar till oss på många sätt

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
01 October 2017

Ett förvandlat liv genom tro och bön

Viskadalskyrkan
Ivar Ivarsson
15 January 2017

Tllkännagivandet av Jesu födelse

Viskadalskyrkan
Samuel Björling
18 December 2016